Stor økning i hotellbesøket på Fosen i sommer

I juni og juli leide Fosens sju hoteller ut 8.881 overnattinger. Det er en økning på 49 prosent sammenlignet med 2017.

Illustrasjonsbilde av en hotellansatt som rer opp en hotellseng i sommer.   Foto: Reuters/NTB Scanpix

Nyheter

I løpet av årets sju første måneder har de sju hotellene som har registrert sine overnattinger hos SSB solgt 24.119 hotellovernattinger. Det er 7.223 overnattinger mer enn i samme periode i 2017.

Økningen i hotellbesøket er dermed på 42,7 prosent så langt i år.

Sammenligner man tallene for juni og juli i år og i fjor, har 2.938 flere overnattet på hotell på Fosen, en økning på hele 49,4 prosent.

Nordmenn

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer fylkestall for hotellovernattinger. Fylkeskommuner og regionale reiselivsaktører går derfor sammen om å kjøpe tallmaterialet for å bryte materialet ned på regionnivå og tilgjengeliggjør disse gjennom nettsiden Statistikknett.

Overnattingstallene for juli ble offentliggjort i begynnelsen av september.

Tallene viser at hele 93,7 prosent av de som overnatter er nordmenn. Folk med norsk statsborgerskap står for 22.602 av de 24.119 hotellovernattingene.

I juni og juli sto utlendinger for 606 overnattinger, mot 385 i 2017. Det er en økning på 221 utenlandske overnattinger, eller 57,4 prosent mot året før, ifølge tallene fra SSB.