Hva skal tettstedet hete? Vil ha folkets mening i «navnestriden»

Skal Botngård hete Bjugn etter sammenslåingen med Ørland? Nå inviterer kommunen til åpent møte for å høre hva innbyggerne synes.

Hva skal tettstedet hete? Botngård eller Bjugn?   Foto: Ina Marie Haugen

Hva synes du tettstedet bør hete?
Du må velge et alternativ
Nyheter

Møtet avholdes ved Statens hus i Botngård onsdag neste uke.

Det er administrasjonen i kommunen som har tatt initiativ til arrangementet, og det er ventet at innspillene skal brukes i saksframlegget når «navnestriden» skal behandles av kommunestyret senere i høst.

Frykter at Bjugn «forsvinner»

Det var Bjugn Senior Høyre som tok opp problemstillingen etter at de i fjor høst kom fram til navnet Bjugn bør bevares.

Bjugn slår seg som kjent sammen med Ørland fra 1. januar 2020, og den nye kommunen skal hete Ørland. Kommunen vil ha to administrasjonssenter: Brekstad og Botngård. Dermed «forsvinner» Bjugn-navnet.

Politikerne i kommunestyret ble i mars enige om å få utredet et eventuelt navnebytte.

Fordeler og ulemper

I utredninga skal man se nærmere på fordeler og ulemper ved å endre navn, før saken kommer opp til behandling.

Da Fosna-Folket i april spurte flere lokalpolitikere hva de mener tettstedet bør hete etter januar 2020, ønsket flere av dem å endre fra Botngård til Bjugn.

– Praktiske og historiske hensyn taler for Bjugn-navnet. I Høyre har vi veid for og imot en navneendring, og kommet fram til at det er flest argumenter for at sentrum skal hete Bjugn, sa Einar Aaland (H) i april.

Nøytral ordfører

Ordfører Ogne Undertun (Ap) sier at han selv ikke har tatt noe standpunkt i saken foreløpig, men at han vil lytte til innspillene fra innbyggerne på folkemøtet.

– Jeg er veldig nysgjerrig på hva folket synes, og regner med at vi politikerne vi få høre hva som kommer fram på møtet. Dersom det er et sterkt ønske om å endre navn, så er det helt greit for meg. Stedsnavn er viktig, og hvis folk opplever at Bjugn er det riktige navnet, så er det riktig. Opplever folk at Botngård er det riktige navnet, så er Botngård riktig, sier han.

LES OGSÅ: Bjugn eller Botngård? Dette mener bjugningene

Bjugn-saken

Ordføreren er oppvokst på Karlestranda utenfor Botngård, og er vant til å kalle sentrum for Bjugn.

– Samtidig er det en grunn til at det i sin tid ble kalt Botngård, og det har jeg respekt for, sier han diplomatisk.

Før kommunevalget i 2015 uttalte varaordfører Hans Eide (Sp) at han ikke trodde at mange hadde sterke følelser til Bjugn-navnet. Uttalelsen kom i forbindelse med mulig sammenslåing med Ørland og hva kommunen skulle hete. Eide pekte blant annet på at Bjugn-saken var noe som ofte dukket opp hvis man gjorde et Internett-søk på kommunen.

Historisk vandring

– Rissa er for mange knyttet til Rissaraset, og det skjer ting overalt. Noe er positivt og noe er negativt. Jeg tenker ikke at Bjugn-saken er en god grunn til å verken beholde eller kvitte seg med navnet, sier ordføreren.

Rådmann Ådne Røkkum forklarer at folkemøtet blir arrangert samme dag som Bjugn bygdatunlag inviterer til historisk vandring i Botngård.  

– Det er altså god timing for å ta en diskusjon rundt stedsnavnet. Bjugn bygdatunlag skal presentere noe av den historiske bakgrunnen for de to navnene, noe som vil være et godt utgangspunkt for møtet, sier Røkkum.

– Ønsker bred kunnskap

Ifølge Røkkum er det stort engasjement rundt en mulig navneendring, både for og imot.

– Vi registrerer at denne saken fenger folk, og da er det viktig å ha en god dialog med innbyggerne. Det kan være at det kommer fram argumenter på møtet som administrasjonen ikke har fått med seg, og som er viktig å ha med inn i saksforberedelse. Vi ønsker så bred kunnskap som mulig, sier rådmannen.

Røkkum vet foreløpig ikke når saken skal opp til politisk behandling, men sier at arbeidet fra administrasjonens side er i startgropa.

– Ikke bare enkelt

– Først og fremst må vi ha det helt klart hva som skal til for å endre navn, da det er regler for slikt. Deretter må vi legge fram saken. Så vi er i startfasen.

Ifølge Kartverket må en eventuell navneendring gjennom grundig saksbehandling. En mulig endring på sendes ut på høring, i tillegg til at andre «ekspertmiljø» blir koblet inn. En navnesak tar minst et halvt år å behandle.

– Sånn umiddelbart opplever jeg at det ikke er bare enkelt å endre navn, dersom det skulle ende slik. Jeg har vært i samtale med Kartverket, og slik jeg forstår kan det ikke være massiv motstand mot en endring i befolkningen. Derfor må vi lodde stemningen, sier Røkkum.

Kan bli lovendring

– Vi har også fått signaler på at det er en lovendring på trappene, uten at jeg vet rent konkret hva den endringen innebærer, sier rådmannen.

– Vil saken bli lagt fram for politikerne med innstilling fra administrasjonen?

– Det vet jeg ikke, det er for tidlig å si noe om, svarer rådmannen, og legger til at han håper så mange som mulig tar turen på folkemøtet.

Si din mening i Fosna-Folkets meningsmåling øverst i saken.