Bjørnejakta

Flere DNA-resultater om kort tid

Torsdagens prøver stadfester to bjørner på Fosen og nå er nye hårprøver sendt inn til analyse. Det er fortsatt usikkerhet rundt hvilke kjønn bjørnene kan være.

Bildet viser en av sauene som er drept av bjørn på Fosen i år. 

Nyheter

Forskutterte DNA-prøver fra et kadaver på Nygårdssetra i Leksvik fra tidlig i juli, ble for kort tid siden sendt inn av Indre Fosen kommune til testing hos Norsk institutt for bioøkonomi. Torsdag 9. august ble resultatene offentliggjort og konkluderer med at to bjørner har vært på samme kadaver i noenlunde samme tid.