Bjørnejakta

To bjørner bekreftet

Hårprøver fra sauekadaver sør for Nygårdssetra i Leksvik ble for kort tid siden sendt inn til forskuttert DNA-testing. Svaret på testen er allerede kommet og resultatet er oppsiktsvekkende.

Dette bildet er tatt av viltkamera i Namdalseid i slutten av mai. Bjørnen vandret sannsynligvis videre mot Fosen.  Foto: Viltkamera

Nyheter

- Først og fremst var svaret positiv, som vil si at håret kom fra bjørn. I tillegg stammet hårene fra mer enn ett individ. Dette tyder på at to ulike bjørner har vært på det aktuelle kadaveret. Det mest interessante her er ikke at det er to bjørner, men at de to antakelig var på samme kadaver til noenlunde samme tidspunkt, sier Solli.