Krysser fingrene for at nyveien kan bygges

På sin første arbeidsdag i Statens vegvesen den 2. mai i 1978 var Per Olav Berg i Rissa for å se på skadene etter Rissaraset.

Slik kan nyveien se ut når den er ferdig med kulvert under Reinsalleen. Skissen er hentet fra den om lag ti år gamle reguleringsplanen for Sund - Bradden. 

Nyheter

Nå er han tilbake for å undersøke om det er mulig å bygge ny vei like ved der det raste for 40 år siden.