Setter opp trafikklys i Åfjord

Arbeidet på fylkesvei 723 rundt Gartnesodden sør for Stokksund i Åfjord kommune begynner for fullt denne uka. Det blir trafikklys på strekningen i tiden fremover.

Selve Gartnesodden langs fylkesvei 723 sør for Stokksund i Åfjord kommune markert med en rød ring.  Foto: DigitalGlobe, Google, 2018.

Nyheter

- Vi starter med skogrydding i området denne uka. Det er ganske trangt på strekket så det er ikke noen andre plasser for maskinene å stå enn i veibanen. Derfor blir det enveisregulert for å ivareta sikkerheten både til de som jobber på stedet og de som kjører, sier Hanne Louise Moe, som er prosjektleder for Fosenvegne i Statens vegvesen.

Denne uka kommer det derfor trafikklys på fylkesvei 723 rundt Gartnesodden og mot Lundfjorden.

Moe forteller at stengebehov og lysregulering vil fortsette i rykk og napp i tiden fremover mens man jobber videre på prosjektet.

LES OGSÅ: Vil dumpe 1000 lastebillass med stein på fem dager for at vindturbinene skal klare veisvingen

Fjellskjæring

Statens vegvesen har fått i oppdrag å slake opp svingen på fylkesvei 723 rundt Gartnesodden for at transporter med vindturbiner kan passere på veien til Harbaksfjellet.

I sin søknad til Fylkesmannen i Trøndelag om utfyllingstillatelse, legges det opp til to trinn. Først mudring av 14 000 til 16 000 kubikkmeter med myk leire, så utfylling av sprengstein i sjøen for å få plass til bredere vei og slakere sving rundt Gartnesodden i det andre trinnet.

Selve utfyllingen skal etter planen i søknaden skje på en håndfull dager fordi veien må være helt stengt i tidsrommet siden den vil være fylt opp med steinmasser.

Planen er å fullføre veistrekningen i løpet av vinteren.

Starter nå

Etter at arbeidet med rydding av skog er ferdig, forteller Moe at arbeidet på stedet fortsetter på ulike vis.

- Også i forbindelse med videre arbeid på dagens fjellskjæring må utstyret stå i veibanen. Det vil gå i rykk og napp i tiden fremover på strekket ved Gartnesodden med ulike stengebehov og regulering med lys i tiden fremover, sier Hanne Louise Moe.

LES OGSÅ: Vil dumpe 1000 lastebillass med stein på fem dager for at vindturbinene skal klare veisvingen