– Vi har ikke funnet en eneste oppdrettslaks

Etter to uker med fiskefelle i Teksdalselva i Bjugn er det foreløpig ikke fanget opp en eneste oppdrettslaks. Men det kan endre seg utover sesongen, sier leder i fiskestellsutvalget.

Det holdes daglig oppsyn ved fiskefellen. Foreløpig er det kun en regnbueørret som er tatt ut.   Foto: Harald Kolven

Nyheter

19. juli ble det satt ut fiskefelle i nedre del av Teksdalselva i Bjugn. Fellen skal fange opp all oppdrettsfisk som kommer opp i vassdraget, og inngår i et samarbeidsprosjekt mellom grunneiere, fiskerettshavere, miljømyndigheter og Ferskvannsbiologene AS.