Mulig observasjon av bjørnen

Turgåere så noe som kan ha vært en bjørn ved Austdalen i Åfjord. SNO ber folk om å fortsette med å melde fra om observasjoner.

Den røde ringen viser området hvor observasjonen fant sted.  Foto: Gule Sider/Viltkamera

Nyheter

Lørdag 14. juli ble det meldt om en mulig bjørneobservasjon, i følge Tore Solstad, regionalt rovviltansvarlig i Statens Naturoppsyn. Den mulige observasjonen skjedde i området sør for Juvatnet ved Austdalen i Åfjord, nesten ved grensa til Indre Fosen kommune.

- Observasjonen ble gjort midt på dagen av turgåere i området. Det var et mørkt dyr som beveget seg på en måte som var ulikt andre dyr. De var sikre på at det ikke var elg, forteller Solstad.

Ber folk melde fra

Den lange avstanden på 500-600 meter gjorde samtidig at turgåerne ikke kunne være sikre på at det var bjørn de så. Solstad sier at de de fester lit til observasjonen, men at de ikke kan gå ut fra at det var en bjørneobservasjon. Saken har blitt meldt videre til skadefellingslaget, og han regner med at det blir kjent blant dyreeiere i området.

Solstad og SNO vil gjerne ha slike meldinger, og setter pris på det som kommer inn.

- Både vi og skadefellingslaget er interessert i at folk melder fra om slikt. Enten til SNO eller via app hvor man kan legge inn rovviltobservasjoner. Denne fungerer slik at spesielt prioriterte observasjoner blir sluset videre, slik at vi kan gjennomføre en feltkontroll hvis det er ønskelig, forteller Solstad.

Nytt kadaver

Tore Solli i Indre Fosen kommune forteller at det er funnet enda et sauekadaver inne ved Grønlia i Indre Fosen. Solli er ikke sikker på hvor gammelt kadaveret er, men antar at det ikke er veldig ferskt.

- SNO skal i dag undersøke om bjørnen er årsaken til kadaveret. Akkurat nå vet vi ikke så mye mer, forteller Solli.

Han kan fortelle at det ikke vil bli iverksatt nye tiltak, og at de er avhengige av observasjon og ferske kadaver for å intensivere jakten på bjørnen.

- Det er ganske lenge siden vi har hatt noen ferske kadaver nå, forteller han.