Denne Fosen-kommunen er i landstoppen på pleie og omsorg

Men samtlige kommuner på Fosen ligger relativt langt nede på lista i rangeringa av grunnskoler.

Illustrasjonsfoto.   Foto: Ina Marie Haugen

Nyheter

I forrige uke skrev Fosna-Folket at det var Ørland blant kommunene på Fosen som gjorde det sterkest i rangeringa Kommunebarometeret.

Barometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 152 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrå, og regnes som en god indikator på hvordan det står til i norske kommuner.

Bemanning og hjemmetjeneste

Barometeret ser på området som grunnskole, barnevern, helse, kultur og kostnadsnivå. De ulike sektorene vektes imidlertid ulikt, da enkelte regnes som mer viktige enn andre. Sektorene grunnskole, samt pleie og omsorg veier tyngst, og vektes med 20 prosent hver i vurderinga.

Ifølge tallene er det Ørland kommune som er best blant Fosen-kommunene på pleie og omsorg. Vurderinga bygger på faktorer som bemanning, tid med lege på sykehjem, hjemmetjeneste og trygghetsalarmer.

Forbedret seg

Totalt lander Ørland på 20. plass på landsbasis, en forbedring fra fjoråret. Hakk i hæl følger gamle Leksvik kommune, som i år ender på 24. plass. Tallmaterialet er hentet inn før Indre Fosen kommune ble realitet i januar 2018.

Også Åfjord kommune gjør det godt innen pleie og omsorg, og ender på 31. plass i landsoversikten. Deretter følger Osen på 52. plass, som er en forbedring fra 2017.

Lenger ned på lista, på 95. plass, finner man Bjugn kommune.

Grunnskole

De svakeste plasseringene blant Fosen-kommunene i sektoren pleie og omsorg får Roan og gamle Rissa kommune. De to havner på henholdsvis 216. og 403. plass i rangeringa, som er flere plasser ned på lista sammenlignet med fjoråret.

Ser man på rangeringa innen grunnskole er samtlige Fosen-kommuner langt unna toppsjiktet. Vurderinga bygger på blant annet avgangskarakter, andel som fullfører og består, lærerkompetanse og trivsel.

Gamle Rissa kommune kommer best ut på Fosen med 152. plass.

Jevnt på Fosen

Dernest følger Åfjord, som ender på 229. plass – en liten forbedring siden 2017. Ørland kommune kommer i år på 257. plass i vurderinga av grunnskole, og Roan kommer på 274. plass. Nabokommunen Osen er kun noen plasser lenger ned, på 282. plass.

Svakest rangering på grunnskole får gamle Leksvik kommune og Bjugn. De to ender på henholdsvis 296. plass og 398. plass på landsoversikten.