Nesten 40 prosent økning i hotellbesøket på Fosen

Statistisk sentralbyrås ferske tall for hotellbesøket på Fosen viser en økning på 39,1 prosent i antall hotellovernattinger på Fosen i løpet av årets første fem måneder i 2018 sammenlignet med fjoråret.

I løpet av årets første fem måneder økte hotellovernattinger på Fosen med 39,1 prosent sammenlignet med samme tidsrom i 2017. Illustrasjonsbilde av hotellansatt som rer opp en hotellseng.   Foto: Reuters /NTB Scanpix

Nyheter

Denne uka offentliggjorde Statistisk sentralbyrå (SSB) ferske overnattingstall fra hotellbransjen til og med mai 2018.

I årets første fem måneder har 15 238 personer overnattet på hotell på Fosen ifølge statistikkene. Det er 4 285 flere enn i samme periode i 2017, da 10 953 hotellovernattinger ble solgt i regionen.

Det er en økning på 39,1 prosent.

LES OGSÅ: I 2016 campet ingen tyrkere på Fosen. I 2017 sto de for 973 overnattinger

Spesialtall

SSB publiserer fylkestall for hotellovernattinger. Fylkeskommuner og regionale reiselivsaktører går derfor sammen om å kjøpe tallmaterialet for å bryte materialet ned på regionnivå og tilgjengeliggjør disse gjennom nettsiden Statistikknett.

På Statistikknetts nettsider understreker tall-samarbeidet at svakhetene ved SSBs offisielle statistikker blir mer tydelige når man deler fylkestall i enda mindre deler. Feilrapporteringer får større betydninger i tallmaterialene.

«SSB vet - og vi registrerer - at det kan dukke opp feil og rariteter når tallene brukes på et detaljert nivå. Slik er statistikkens vesen. Det kan skyldes mangelfull eller feilaktig rapportering fra hotellene mv. Det kan skyldes ufullstendige registre eller bearbeidingsfeil i SSB», heter det på nettsiden.

Underrapportering?

Overnattingstallet på Fosen være underrapportert dersom et av regionens overnattingssteder ikke melder inn sine tall.

For både 2017 og 2018 er det sju hoteller på Fosen som utgjør tallgrunnlaget. De har hatt mellom 234 og 259 hotellrom tilgjengelig i de ulike tidsrommene, med litt flere rom tilgjengelig i 2017 enn 2018.

Sett under ett har hotellene i snitt hatt et belegg på 37,1 prosent de første fem månedene i 2018 mot 25,8 prosent i 2017 og 27,2 prosent i samme tidsrom i 2016.

Mest nordmenn

Hotellgjestene på Fosen er i all hovedsak nordmenn. De 14 327 norske hotellgjestene i perioden står for hele økningen i antall overnattinger. Det var 911 overnattinger fra utenlandske statsborgere, en nedgang på åtte fra 2017.

Over halvparten av de som overnatter på hotell på Fosen gjør det som del av sitt yrke. Ytterligere 13 prosent av overnattingene skjer i kurs- og konferansesammenheng.

31 prosent av overnattingene på Fosen de første fem månedene i 2018 skjedde i fritids- og feriesammenheng.

Billigere

Snittprisen på å leie et hotellrom en natt har gått litt ned i år sammenlignet med fjoråret.

Det har i snitt kostet 846 kroner å overnatte på hotell på Fosen i 2018, mot 868 kroner året før.

I snitt har hver gjest brukt 1738 kroner på overnatting i 2018, som tilsvarer at de har sovet på et gjennomsnittlig hotellrom i 2,0 netter. I de første fem månedene av 2017 bruke gjestene 1396 kroner på overnatting, som da tilsvarte kostnaden ved å sove på et gjennomsnittlig hotellrom i 1,6 netter.

Hotellrom kan ha flere senger. I snitt sov det 1,12 personer på hvert solgte hotellrom i løpet av årets første fem måneder. Nesten nøyaktig det samme antallet som året før da tallet var 1,13 personer. Tallet tilsvarer at hver niende hotellgjest på Fosen ikke sover alene på rommet.

LES OGSÅI fjor sto Fosens gjennomsnittlige hotellseng ledig fire av fem netter