- Begynner å få troa på at målet nås

De tekniske byggene på Brekstad og Valset er det eneste som ligger bak skjemaet for fergekaiene. For fergene ligger utfordringene i samspillet mellom sjø og land.

På Brekstad jobbes det stadig med pælearbeid og utfylling.  Foto: Audun Fegran Kopperud

Nyheter

I midten av mai skrev Fosna-Folket at de nye fergekaiene på strekningene Brekstad-Valseth og Flakk-Rørvik var godt i rute. To måneder senere, forteller prosjektleder i Statens vegvesen, Harald Inge Johnsen at arbeidet fortsatt går som det skal.