Fikk bot fordi kontakten ikke sto i

Statens vegvesen har hatt kontroller på Fosen mandag og tirsdag denne uka. Det førte til gebyrer for mange ulike typer feil.

Mandag og tirsdag gjennomførte vegvesenet trafikkontroller flere steder på Fosen. Her fra kontroll ved Brekstad trafikkstasjon tirsdag formiddag.  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

- To førere av lette kjøretøy manglet lys på tilhengere. Det var kontakten som ikke var koblet til i et tilfelle. Når kontakten ikke står i, har man ikke sjekket at tilhengeren er som den skal før man kjører. Man får faktisk bruksforbud og blir anmeldt for å kjøre med tilhenger helt uten lys, sier Jan Ivar Moen, som er fagleder for Statens vegvesens utekontroller i Trøndelag.

Mandag og tirsdag har vegvesenet hatt kontroller på mange steder i Fosen, med en hovedvekt på Brekstad.

Det har ført til ulike typer gebyr for ulike mangler på kjøretøyene.

Piggdekkgebyr

Moen forteller at hovedvekten av kontrollen har vært på tunge kjøretøy, som vogntog og lastebiler.

- Personbiler med tilhenger er også i interessefeltet vårt. Vi vet at det ofte forekommer feil i bruk av tilhengere, og at flere som ikke har førerkort med lov til å kjøre med henger gjør det, sier han.

- Vi har utstedt en del gebyrer for manglende vognkort eller førerkort, og også tekniske kontrollsedler for ulike mangler. En bilfører fikk piggdekkgebyr for å fortsatt kjøre med vinterdekkene sine, sier Moen.

- Velger ut

Moen forteller at det er ganske vanlig at det utstedes gebyr for mange ulike mangler når Vegvesenet er ute på kontroll.

- Kontrollørene våre har Trøndelag som oppmøtested på jobb. Denne gangen hadde vi utgangspunkt på Brekstad for kontrollen, men vi kontrollerer også ulike steder rundt i distriktet. Derfor har vi stått flere ulike steder rundt på Fosen, sier han.

- Vi velger ofte ut kjøretøy der ting ser interessant ut. Det er vanlig med en god del treff når vi er ute på kontroll. Brekstad er et aktuelt område for kontroll siden det er mye som skjer i området og mye tungtransport, sier Moen.

Feillast

Blant de tunge kjøretøyene som ble kontrollert, forteller moen at de utstedte både gebyrer for overvekt, men også for feillast, der det som transporteres ikke er fordelt i henhold til reglene.

- Det er viktig for sikkerheten for alle som kjører at kjøretøyene på veien er som de skal, sier Jan Ivar Moen.