Her blir det ny fartsgrense

I forbindelse med ny fergekai, etableres det ny rundkjøring på fylkesvei 710 Havnegata i Brekstad. Nye områder fører med seg ny fartsgrense

Her i Havnegata i Brekstad kommer det en ny rundkjøring lit nærmere sjøen enn dagens veitrasé. Etter rundtkjøringen blir fartsgrensen mot Ørland kultursenter 50 kilometer i timen.  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

5. juli skriver Statens vegvesen i brev til Ørland kommune at de har fattet vedtak om skilt- og vegoppmerking i forbindelse med den nye fergekaia på Brekstad.

Det fremgår av planen at Havnegata vil få ny fartsgrense fra dagens fergeoppstillingsplassefrem til rundtkjøringen med avkjørsel til den nye fergekaia.

Blir 50-sone

I dag er det 60-sone langs utfartsåren fra fergekaia og til Wicklemkrysset.

- Det blir annen bruk av veien når fergekaia flyttes, forklarer seniorrådgiver Johnny Ekle i Statens Vegvesen.

Fylkesvei 710 skal som før gå til fergekaien, selv om den flytter. På sikt blir trolig Havneveien videre inn til Brekstad sentrum kommunal vei.

- Det er tett bebyggelse i Brekstad, og da er det 50 som er den naturlige fartsgrensen siden utfarten ikke lenger går langs den delen av strekket, sier Ekle.

Deler av den nye skiltplanen for trafikkavviklingen ved den nye fergekaien. Helt til venstre i bildet vises skiltet med fartsgrense 50 kilometer i timen.  Foto: Statens vegvesen

Trer i kraft

Den nye skiltplanen er vedtatt og trer i kraft med en gang skiltene settes opp og ikke står tildekket.

Rundkjøringen med det nye krysset vil etter planen stå ferdig i god tid før den nye fergekaien og de nye fergene skal begynne å trafikere Brekstad-Valset-sambandet rett etter nyttår.