Unyttig, mener Miljødirektoratet. Kan være effektivt, sier prosjektleder

Geir Morten Granmo, som er prosjektleder for skadefellingsprosjektet i Sør-Trøndelag, mener bruk av helikopter med varmesøkende kamera kan være effektivt for å spore opp en bjørn, også på barmark.

Bjørnen oppholder seg gjerne i tett skog på dagtid. Her ser vi skogen på nordsiden av Hårfjellet der bjørnen drepte sauer for om lag én uke siden.  Foto: Alexander Killingberg

Nyheter

Fosna-Folket skrev fredag om beitelagsleder og sauebonde Kristoffer Moan i Leksvik som ønsker å finne bjørnen på Fosen ved hjelp av helikopter med varmesøkende kamera.