Stjern kan få byggeoppdraget

– Vi har et budsjett for prosjektet

– Det har vært en anbudsrunde og kommunestyret vil ta en investeringsbeslutning over sommeren, sier økonomisjef Jon Kristian Lomundal i Åfjord kommune.

Dette er skissa som er laget over det framtidige bygget.  

Nyheter

Nylig informerte kultursjef Jan Ove Berdahl i kommunestyret om planene for en ny idrettshall i Åfjord. Kultursjefen sjøl er på ferie, men Lomundal har sett på tallene.