Skatteregel hindrer anskaffelse av ny brannbil

– Vi må ha aksept for fortsatt unntak fra skattereglene før det kan skaffes ny utrykningsbil, sier brannsjef Johan Uthus i Fosen Brann- og redningstjeneste (FBRT).

Den nye beredskapsbilen til brannvesenet i Åfjord fikk avgiftsfritak. Bilen som er bestilt fra et annet firma til brannvesnet på Ørlandet har ikke fått det, så langt.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Åfjord kommune fikk tidligere år på plass den nye røykdykkerbilen. Den og driftes av Fosen Brann- og Redningstjeneste, men eies formelt sett av Åfjord kommune.