Veisperring øst for Klaksdalen

Grunnet sprengningsarbeid stenges veien i to timer. Delprosjektet Fv. 710 mellom Brakstad og Krinsvatn er imidlertid godt i rute, ifølge Fosenvegene.
Nyheter

Mandag 9. juli stenges fylkesvei 710 ved fjellskjæringen øst for Klaksdalen i Bjugn kommune mellom klokken 18.00 og 20.00. Årsaken er at sideterrenget er så trangt og bratt at det ikke vil være mulig å legge om veien midlertidig her.

Ørjan Edvardsen ved Fosenvegene forteller at det under sprengning vil komme mye stein på veien. Grunnen til at sperringen nå varer i to timer heller enn en den vanlige halvtimen, er at det denne gangen vil kreve mer arbeid og tid for å få ryddet kjørebanen. Han mener at dette ikke vil by noen særlige utfordringer.

- Det er omkjøringsmuligheter i området, så det er ikke noe problem å sperre der. De eneste det kan gå utover er tungtransporten, forteller Edvardsen.

Sperringen vil likevel foregå på et tidspunkt utenfor de fleste tungtransportsjåførenes arbeidstid, så Edvardsen tror det skal gå fint.

Rundkjøring ferdig tidligere

Delprosjektet som omhandler Fv. 710 fra Brekstad til Krinsvatn, går stort sett greit mener Edvardsen. Veien må legges om flere ganger for å ta ut massene, noe som innebærer mye tungt arbeid. Men Edvardsen forteller at de er i rute med arbeidet.

- Vi jobber med å få trafikk på de tre første vegparsellene i løpet av november, mens de to siste som ikke var med i anbudet, blir klare til våren, sier Edvardsen.

I rundkjøringa i Botngård er halvparten allerede blitt lagt asfalt på. Denne blir ferdig i august, og dermed tatt i bruk tidligere enn resten av anleggene.

Rundkjøringa i Botngård blir ferdig i august.  Foto: Ørjan Edvardsen, Statens vegvesen

 

Under kontroll

Til tross for utfordringer som trafikkavvikling, kvikkleire og sprengning i nær bebyggelse, forteller Ørjan Edvardsen at arbeidet i delprosjektet er under kontroll.

- Vi var klar over utfordringene på forhånd, og har lagt opp arbeidet rundt det. Det er knapp tid fram til november, men det er sånn det skal være i bransjen, avslutter han.