Nå har de sjefskabalen klar

Organisasjonsstrukturen og hvem som skal bli sektorsjefer i Nye Åfjord kommune fra 01.01.2020 er klar. Alle kommer fra staben i dagens Åfjord kommune. – I det minste kommer rådmannen fra Roan, sier rådmann Per O. Johansen.

Rådmann trur de skal klare å komme i mål med omorganiseringa i tide.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Rådmannen mener det har vært en ryddig prosess forut for resultatet de kom fram til.