Dette er Fosens beste kommune å bo i: - Målrettet og systematisk arbeid ligger bak

Mens Bjugn kommune er i toppsjiktet over Norges mest kostnadseffektive kommuner, i år som i fjor.

Onsdag denne uka ble kommunebarometeret for 2018 publisert. Illustrasjonsfoto. 

Nyheter

Onsdag publiserte Kommunal Rapport sitt kommunebarometer for 2018.

Barometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 152 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrå, og regnes som en god indikator på hvordan det står til i kommune-Norge.

Fosen beste kommune å bo i

Barometeret tar for seg områder som grunnskole, barnevern, helse, kostnadsnivå, kultur, økonomi og pleie og omsorg.

Totalt på Fosen er det Ørland kommune som kommer best ut. Kommunen bykser fram formidable 143 plasser fra fjoråret og er nå landets 94. beste kommune å bo i.

– Vi er svært godt fornøyd med at vi forbedrer oss på så mange indikatorer. Det står stor respekt av jobben som både administrasjon, ansatte og politikere har gjort for å få til dette. Det er målretta og systematisk arbeid som ligger bak, sier ordfører Tom Myrvold (H).

Ikke lenger best

Nest beste kommune på Fosen er Osen, som i år ender på 168. plass totalt. Det er en forbedring fra fjoråret, da Osen lå på 233. plass.

Både i 2016 og 2017 var Åfjord den beste Fosen-kommunen å bo i, men må i år nøye seg med 207. plass på landsoversikten og tredjeplass på halvøya.

Ettersom deler av tallgrunnlaget er fra 2017, skiller barometeret fortsatt på Leksvik kommune og Rissa kommune. De to kommunene slo seg sammen til Indre Fosen kommune 1. januar i år. Gamle Leksvik kommune ender for øvrig på 204. plass nasjonalt, og gamle Rissa kommune på 322. plass.

Bjugn på topp tre

Roan kommer dårligst ut blant Fosen-kommunene, og er ifølge barometeret den 366. beste kommunen i Norge å bo i. Det er imidlertid en forbedring fra fjoråret da Roan kom på 378. plass.

Også Bjugn kommune går i riktig retning, og rykker fram til 270. plass totalt. Det er en forbedring på 48 plasser siden 2017. Bjugn kommune er i tillegg på tredjeplass i landet i kategorien «kostnadsnivå», som sier noe om hvor mye kommunen får ut av hver krone som blir brukt.

Bjugn har vært i toppsjiktet når det gjelder kostnadseffektivitet de siste par årene, og ordfører Ogne Undertun (Ap) medgir at det ikke nødvendigvis er gledelige nyheter.

Økonomisk hestekur

– Dette er et resultat av Robek-prosessen vi har hatt. Det er ikke nødvendigvis denne kategorien vi ønsker å være best i, for det betyr at man har vært hard med sparekniven. Jeg tror innbyggerne i Bjugn vet at vi driver en effektiv kommune, men samtidig sier dette noe om at det er trangt i tjenestene, sier ordføreren.

Totalt vektes kategorien «kostnadsnivå» med fem prosent i barometeret.

– Det er veldig gledelig å se at vi forbedrer oss totalt. Når det gjelder kostnadsnivå i kommunen, har vi gjennomgått en tøff runde der vi har effektivisert tjenestene våre for å få styring på økonomien. Jeg er takknemlig for at innbyggerne i Bjugn har vært med på dugnaden med eiendomsskatt, og nå vil vi forhåpentligvis være ut av Robek ett år før planlagt. Det har vært en hestekur, ingen tvil om det, sier Bjugn-rådmann Ådne Røkkum.  

Førde best i landet

Ifølge kommunebarometeret er det Førde i Sogn og Fjordane som er landets beste kommune å bo. Deretter følger Røyken, Mandal, Hole og Bærum kommune.

Den kommunen som kommer dårligst ut i målinga er Porsanger kommune i Finnmark, etterfulgt av  Meløy, Hamarøy, Båtsfjord og Tana.