Tre fulle busslaster skulle til topps. Så kom beskjeden …

Onsdag denne uka inviterte Fosen Vind DA til en omvisning på Roan vindpark.

Illustrasjonsbildet er fra pressesamlingen på Roan vindpark i mai.  Foto: Terje Dybvik

Vindkraftutbyggingen
 • Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Prosjektet omfatter fire vindparker på Fosen, én i Snillfjord og én på Hitra.
 • Fosen Vind DA, som er et joint venture-selskap, skal eie vindparkene. Statkraft vil eie 52,1 prosent av selskapet og ha ansvaret for utbyggingen av vindparkene. TrønderEnergis eierandel er 7,9 prosent. Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW, har kjøpt de resterende 40,0 prosentene av selskapet av Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).
 • Prislappen er på om lag 11 milliarder kroner. 2/3-deler av kostandene er knyttet til selve vindturbinene. Det resterende omfatter blant annet anleggsveier med mer.
 • Anleggsarbeidene med Roan vindpark startet rundt 1. april 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020. De første vindmøllene vil bli levert og montert i 2018.
 • Prosjektet vil ifølge Statkraft produsere 3400 GWh fornybar energi i året når det står ferdig. Dette tilsvarer det årlige forbruket til rundt 170.000 husstander.
 • Totalt anlegges 181 kilometer anleggsvei i tilknytning til de fire vindparkene på Fosen.
 • Roan vindpark vil tilknyttes ny sentralnettstrafo på Hofstad. Storheia vil tilknyttes ny sentralnettstrafo i Åfjord. Kvenndalsfjellet og Harbakfjellet vil få felles nettilknytning til Hubakken i Åfjord.
 • Mottak for logistikk blir i hovedsak på havneområdet på Monstad. Der har Åfjord kommune satt av areal på 30 dekar til formålet. I tillegg bygges det ny kai på det lokale Aunskjæret.
 • Konsesjonen til utbyggingen ble gitt i august 2013, men ble senere skrinlagt grunnet manglende lønnsomhet.
 • Kraftselskapene og Statnett kunngjorde senere en ny utredning av prosjektet basert på nye forutsetninger, blant annet adgang til å bygge en større andel av prosjektet nord for Trondheimsfjorden, der vindressursen er større og gir forbedret lønnsomhet.
 • Kilder: Fosna-Folket, NTB, Åfjord kommune og Statkraft
Roan vindpark
 • Produksjon (GWh): 900
 • Installert effekt: 255,6 MW
 • Antall vindturbiner: 71
 • Adkomst- og internveier: 70 kilometer
 • Byggestart: April 2016
 • Turbinmontasje: 2018
 • Driftsoperatør: TrønderEnergi
 • Arbeidsplasser i driftsperiode: Cirka 15
Nyheter

«Vi vil gjerne vise våre naboer arbeidet med byggingen av Roan vindpark. Derfor inviterer vi til en åpen dag med guidet tur og lett bevertning», sto det blant annet i invitasjonen.

LES OGSÅ:
* Åpner vindparken for alle interesserte -Fosna-Folket
* Stort presseoppbud i vindparken på vindstille dag -Fosna-Folket
* Godt i gang med «superlinja» i Fosen -Fosna-Folket

Spiller ikke på lag

I den sto det også å lese at man måtte foreta et værforbehold.

Det var kanskje ikke så dumt. For værgudene har ikke spilt på lag – selv om tre busser, to fra Roan og én fra Åfjord, raskt ble fylt opp.  

– Vi må dessverre avlyse, for det blir ikke vær til dette nå, medgir Elin Cecilia Quale i Statkraft.

– Ny mulighet senere

– Dere prøver igjen senere?

– Ja, det vil bli en ny mulighet senere. Vi får komme tilbake til når dette kan bli, sier Elin Cecilia Quale.