Hørte du også uling klokken 12.00?

Politiet testet klokken 12.00 onsdag Sivilforsvarets varslingsanlegg.
Nyheter

Dette ble gjort over hele Trøndelag, skriver politiet på sin Twitter-konto.

På Brekstad var ulingen godt hørbar i 12.00-tiden.