Alternativ transport for hurtigbåten

Rederiet FosenNamsos sjø skriver i en trafikkmelding at hurtigbåten Trondheimsfjord 2 tas ut av sambandet Trondheim - Vanvikan onsdag.
Nyheter

«Alternativ transport fra avgang 11:15 og inntil videre grunnet planlagt lettskipsmåling», skriver rederiet i meldingen.

FosenNamsos sjø opplyser ikke hvilken alternativ transport det er snakk om, men vanligvis settes det opp buss som frakter passasjerene over fjorden via ferjesambandet Flakk - Rørvik.

Rederiet skriver at Trondheimsfjord 2 skal gjennom en planlagt myndighetskontroll.

«Oppdatering vil følge på når fartøyet er klar til å gå inn i rute igjen», står det i trafikkmeldingen.