Skal en bygge bru eller tunnel?

– Vi har skannet området de ønsket og vil ha svarene klare når vi har analysert dem, sier Morgan Wåle i GeoPhysix. I helga fullførte de seismiske undersøkelser i Stjørnfjorden og Trondheimsfjorden.
Nyheter

Firmaet GeoPhysix trålet området med Norsk Havservice sitt fartøy Triton. Oppdraget deres var på vegne av Fosenbrua å kartlegge de geologiske forholda på botn i terskelen i Stjørnfjorden og i Trondheimsfjorden.