Får penger til å fjerne uønskete planter

Fylkesmannen har innvilget Indre Fosen kommune 15 000 kroner i kampen mot tromsøpalme og slireknearter.

Tromsøpalme er en uønsket art i norsk flora.  Foto: Wikipedia

Nyheter

Fylkesmannen bevilger penger til å fjerne uønskete plantearter for å hindre uønsket negativ påvirkning på stedegent naturmangfold.

Forutsetninger

Det er en forutsetning for tildeling av midlene at tiltakene utføres på en slik måte at det ikke sprer unødige plantevernmidler i naturen og der folk ferdes, at det ikke skader annet naturmangfold i området, og slik at det ikke sprer frø og plantedeler fra fremmede arter til andre steder, skriver Fylkesmannen i bevilgningsbrevet.

Kampen kan vinnes

Tromsøpalme og slireknearter er spredt til Indre Fosen, men finnes enda i såpass lite omfang at de kan bekjempes, mener Fylkesmannen.

LES OGSÅ: Til kamp mot fremmede fiender