Her manglet det penger til ny vei. Så fikk de en idé

Nyveien forbi Bjugn fabrikker lå an til å bli skrinlagt. Så trengte fylket stein til ny ferjekai på Brekstad.

Her blir det ny vei ved Bjugn fabrikker.  Foto: Ørjan Edvardsen, Statens vegvesen

Nyheter

Ved å se to ulike samferdselsprosjekt i sammenheng får Fosenvegene nå bygget 500 meter ny fylkesvei ved Bjugn fabrikker. To krappe svinger blir rettet ut.