Vurderer å slå sammen Fosenbrua og Fosenvegene

Fosen regionråd ønsker en fusjon av samferdselsselskapene Fosenbrua og Fosenvegene.

Slik kan en flytebru over Trondheimsfjorden fortone seg.  Foto: Fosenbrua

Nyheter

Fredag vedtok regionrådet en anbefaling om at en slik fusjon bør bli utredet.