Folket ønsker tomter og infrastruktur

Kommunens planleggere har holdt to åpne dager i samband med ny kommuneplan. En i Parken kjøpesenter og en på butikken på Refsnes i Stoksund. – Spesielt på Refsnes fikk vi mange innspill, sier arealplanlegger Kjell Vingen i Åfjord kommune.

Sverre Fjellheim Trude Iversen Hårstad og Kjell Vingen har fått folket i tale. Mange har innspill om kommuneplanen.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

I Åfjord kjørte de nylig to åpne dager der planleggerne traff publikum ute på gatenivå. Tanken er at ikke alle føler seg bekvemme med å ytre seg skriftlig eller å komme til kommunehuset for å ta opp saker. Derfor har byråkratene heller dratt ut dit folk er. I Åfjord sentrum er kommuneplanen stort sett i boks, og her er en kommet langt i planlegging og utbygging av infrastrukturen. I Stoksund har imidlertid folk forhåpninger om at kommunen skal ta noen ekstra tak. Innspillene som hadde kommet inn ble i siste møte i planutvalget presentert for politikerne av Vingen.