Nasjonaldagen

Slik vurderer Fosen-politiet sikkerheten på 17. mai

Lensmann Rune Halvorsen sier fosningene ikke trenger å være bekymret for utilstrekkelig sikkerhet når mange mennesker samles for å feire nasjonaldagen 17. mai.

Trusselnivået er lavere i år enn i fjor på nasjonaldagen. Her fra feiringen i Osen i fjor.  Foto: Svein Jarle Moen

Nyheter

- Vi er forpliktet til å ta hensyn til trusselvurderingene som kommer inn. Politiets sikkerhetstjenestes (PST) trusselvurdering i år er at trusselnivået er på et lavere nivå enn i fjor. Vi har bemanning på nasjonaldagen som er basert på erfaring fra tidligere år, sier lensmann Rune Halvorsen i Fosen lensmannsdistrikt.

I hovedstaden brukes busser som barrikader for å beskytte barne- og folketog 17. mai.

Trondheim har for første gang i år laget en egen beredskapsinstruks for kvelden 16. og hele nasjonaldagen.

Ørland kommune har innført søknadsplikt for å benytte kjøretøy i toget, med sikkerhetshensyn som begrunnelse.

Røddag

Nasjonaldagen er en høytidsdag og røddag på kalenderen selv om det ikke er en helligdag.

- At det er en røddag gjør at de ordinære tjenestelistene ikke er i kraft, men vi har andre rutiner for beredskapen. De rutinene vil jeg ikke legge ut om i media, sier Halvorsen.

Trusselnivå

I vinter senket PST sitt advarselsnivå for at det skulle forekomme terrorhandlinger i Norge fra at det er «sannsynlig» med saker relatert til planlegging og gjennomføring av terrorangrep i Norge til at det er «mulig».

Før høysesongen for helligdager i fjor, advarte forskere ved politihøgskolen i april om at store folkemengder og symbolverdien ved anslag på 17. mai kan gjør nasjonaldagen og andre høytider til mulige terrormål.

- Vi hadde tilstrekkelig bemanning for trusselnivået i fjor. Det skal vi selvfølgelig ha i år også, sier Rune Halvorsen.