Vil gi skolen et løft

Miljørettet helsevern har hatt tilsyn ved Åfjord videregående skole. I rapporten er det flere merknader til tilstanden ved skolen. – Det ser ut til at skoleier har en plan for utbedring, sier Eli Margrethe Mælan i Folkehelse Fosen. 
Nyheter

Mælan hadde nylig tilsyn ved skolen, og det var flere punkter som ble påpekt under tilsynet.

– Det foregår et arbeid med utbedring, men så langt har jeg ikke fått noen plan over det som skal gjøres og når, sier Mælan.

LES MER:

Portrettet

Eskil valgte NAV framfor å bli ordfører

Eskil Strøm kunne vært ordfører i Osen. Det til tross for at han selv ikke anser seg som noen typisk politiker. I stedet valgte han å tre inn i lederstillingen ved NAV Nord-Fosen.

 

Tidsfrister

Det er Trøndelag fylke som skoleeier som har ansvar for at bygningene har en standard som er i tråd med kravene. I et brev til Folkehelse Fosen skriver eiendomsforvalter Esben Bakke Kristiansen at flere av de forhold som påpekes skal utbedres i samband med helhetlig på renovering av skolen. Mælan påpeker likevel at skolen må være bra nok inntil dette er gjennomført. Hun har bedt om ei tidsplan for gjennomføring, og ei liste over eventuelle avbøtende tiltak i mellomtida.

LES MER:

Sex, bøssebæring, nakenhet og vaksinering

Knuteregler fra A til Å


HMS

Blant de forhold Mælan har satt fingeren på er det belysning i lokalene.  Her påpekes at kritiske steder må ha godt nok lys snarest mulig. Eiendomsforvalter kan opplyse at det er en egen person er dedikert til dette med lys. Trøndelag Fylkeskommune har en egen ansatt med dette som arbeidsfelt. Vedkommende er satt på saken og vil ta en befaring og komme med en tiltaksplan.

På punktet om lydforhold, dette er snakk om skolekjøkken, har skoleeier sett behovet for rask utbedring. Her er det montert lyddempende plater i himlinga.

Det er registrert svevestøv. Her ber Folkehelse Fosen også om å få vite hvilke åtgjerder som skal treffes og når.

– Vi holder på med en total gjennomgang av bygg 01 (bygg C). Her vil det bli utført store endringer og utbedringer, skriver eiendomsforvalteren.

LES MER:Støtte til foreningslivet

Åfjord kommune fikk innen tidsfristen 21 søknader om tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2018.Portrettet

- Jeg blir så lei av meg selv noen ganger

Noen ganger kan kvinnen med de ville krøllene bli så engasjert at blodet bruser i kroppen. Etter at ektemannen fikk en alvorlig kreftdiagnose for ett år siden har Åfjord-ordfører Vibeke Stjern tatt livet litt mer med ro.