- Vi rydder for at det skal bli fint på stranda

Skaugdalen Montessoriskole har ryddet søppel langs Botn ved Leira i Indre Fosen.

WHanne Marie Tennås, Walti Martine van Pinxtern og Kristin Airida Hårberg med noe av søpla de fant langs Botn. 

Nyheter

26 elever og noen lærere brukte en skoledag for å gjøre det fint langs stranda mellom Flyta og Leira.

Artigere enn å være på skolen

- Vi rydder for at det skal bli fint på stranda og for at dyra ikke skal spise plastikk. De spiser alt, sier Hanne Marie Tennås mens hun graver i tangen etter små plastbiter som er blitt skylt i land.

Søppelplukkere i aksjon ved utløpet av Refsåa. 

 

- Det er artigere å være her enn å være på skolen. I fjor fant vi mere søppel. I år er det noen som har gått før oss og plukket, sier Kristin Airida Hårberg.

Håper på en sko

Selv om plast i ulike varianter er det det er mest av i strandkanten langs Botn er det én ting Hanne Marie håper hun kan finne før ryddejobben er ferdig.

- Hvert år pleier jeg å finne en del av en sko. Men ennå har jeg ikke funnet det i dag, sier hun mens hun fortsetter å lete etter ting som ikke skal ligge slengt rundt i naturen.

Søppelpose i bilen

Tidligere har elevene ryddet langs vegkanten i området ved skolen sin.

Elever og lærere i aksjon i strandkanten. 

 

- Da fant de svært mange engangsporsjoner av snus. Plastflasker og biter av rundballeplast var det også mye av. Elevene sier at dersom alle hadde hatt en søppelpose i bilen sin så hadde vi kommet langt med å holde det reint i naturen, sier lærer Arnhild Olsøy, som også tar sin del av jobben med å plukke søppel langs Botn.

LES OGSÅ: - Mye aktivitet og stort engasjement