Har lyst ut to av tre nye toppstillinger i Fosen-politiet

Politiet på Fosen omorganiseres. To av de tre nye seksjonslederstillingene i Fosen lensmannsdistrikt er lyst ut.

Rune Halvorsen, lensmann i Fosen politidistrikt kan fortelle at flere stillinger i Fosen-politiet skal lyses ut i tiden fremover. Nå er det mulig å søke på to av de tre nye topplederstillingene i lensmannsdistriktet, stillingene som seksjonsledere i ny inndeling i lokalpolitiet på halvøya.  Foto: Snorre Berg

Nyheter

- Vi får ny organisering fra 1. juni. I den prosessen har vi gått gjennom et personalløp for å se på hvem som har rett og plikt til disse nye stillingene. Vi går fra å være inndelt i tre geografiske seksjoner med tjenestestedsledere til å få tre seksjoner med seksjonsledere for ulike fagområder i Fosen-politiet, sier lensmann Rune Halvorsen i Fosen lensmannsdistrikt.