To tunneler og ny vei trolig på anbud i september

- Vi ligger kjempebra an, mener daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene.

Kartet viser den nye veitraseen i Berfjorden. 

Nyheter

Det er i Berfjorden i Roan at det skal bygges to nye tunneler, én på nordsiden av fjorden og én på sørsiden. Totalt skal det bygges 2,7 kilometer ny vei i fjordarmen. Den ene tunnelen blir 920 meter lang, mens den andre blir 670 meter. I tillegg skal det bygges 1,1 kilometer vei i dagen.