Har blitt lagt merke til i departementet

For en tid siden skrev Fosna-Folket om Anja Bredesen som har fått fast jobb i en barnehage. Det synes arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er gledelig.

Anja Bredesen sammen med Nils Kilen i Akrobaten barnehage. 

Nyheter

Anja Bredesen (22) har Downs, og hun har fått en såkalt VTAO-plass i Akrobaten barnehage på Stadsbygd i Indre Fosen. VTAO står for varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift og er et tilbud gjennom NAV.

- Gledelig

- Det er gledelig å se at NAV Indre Fosen har fullt trykk på å gi utviklingshemmede et jobbtilbud. Min ambisjon er at enda flere som Anja Bredesen skal få delta i arbeidslivet og få brukt evnene sine. Da må vi legge til rette så godt vi kan for at flere kan delta, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en e-post til Fosna-Folket.

Arbeids- og sosialminsiter Anniken Hauglie (H).  Foto: Regjeringen

 

Regjeringen har satt i gang et treårig forsøk der seks forsøkskommuner skal tilby tilrettelagt arbeide til uføretrygdede. Indre Fosen er en av kommunene som er med. Det er avsatt 11 millioner kroner per år til forsøket. Dette tilsvarer omtrent 75 nye tiltaksplasser. Indre Fosen kommune får 700 000 kroner hvert år i forsøksperioden.

- Store forventninger

- Målet med forsøket er å se hvordan, og om, kommunene kan lage bedre og mer helhetlige tilbud til brukerne når de får et større ansvar. Jeg har store forventninger til, og stor tro på det den nye kommunen Indre Fosen får til, sier Hauglie.

Mange kommuner var positive til å delta i forsøket. Ministeren er glad over denne entusiasmen og sier det tyder på stor inkluderingsvilje.

Skal evaluere

- Selv om VTA (varig tilrettelagt arbeid, red. anm.) er et vellykket tiltak, som har gitt jobb til mange som ellers ville stått utenfor arbeidslivet, vil det alltid være viktig å se om det er rom for forbedringer. Vi skal nå evaluere forsøket over tre år før vi konkluderer, sier Hauglie.  

Nivået på VTA/VTAO-plasser i Norge ligger nå på om lag 10 000 plasser.

LES OGSÅ: - Anja trenger oss, og vi trenger Anja