Niillas tok med lavvoen fra Finnmark til Storheia og stanset utbyggingen

Lavvoduken var med på flyet da Niillas Beaska og to andre finnmarkinger dro til Fosen for å demonstrere mot vindkraftutbyggingen.

Niillas Beaska på plass ved sperringen i adkomstveien til Storheia vindpark.   Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Og i nattens mulm og mørke satte de opp lavvoen midt i adkomstveien til Storheia vindpark.