Ferjesamband åpner igjen

Fra og med mandag skal det være normal drift på ferjesambandet mellom Brekstad - Valset.
Nyheter

Sambandet har vært stengt siden løradg 7. april på grunn av anleggsarbeid på Valset ferjekai.

På vegne av Trøndelag fylkeskommune bygger Statens vegvesen om og tilpasser kaianleggene i ferjesambandet fylkesveg 710 Brekstad-Valset for elferjer. Arbeidet med kaianleggene har foregått døgnkontinuerlig i nidagersperioden.

Fra og med mandag skal det være normal drift.