— Det er sånne folk vi trenger flere av

Behovet for høyt utdannet arbeidskraft er stort i flere bedrifter på Fosen. På Marine Harvest i Bjugn har de lyktes med å tiltrekke seg unge mennesker med høy kompetanse.

Personer med høy utdanning er mangelvare hos flere bedrifter på Fosen. Ingrid Hov, Christine Nordal Sundet og Magdalena Bruch mener det er viktig med gode kommunikasjoner for å trekke til seg høy kompetanse. Her sammen med Torunn Bakken og Anne Ceselie Brustad Moe.   Foto: Ina Marie Haugen

Nyheter

— Vi vet at det er bedrifter på Fosen som sliter med å finne den riktige kompetansen. Vi har en relativt lav andel innbyggere med høyere utdanning, og mange av de høyt utdannede som kommer utenfra velger å pendle til Fosen, sier Torunn Bakken, daglig leder i Fosen regionråd.