Klart flertall for ny skole i Vanvikan

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstres representanter stemte for ny videregående skole i Vanvikan da hovedutvalget for utdanning behandlet saken torsdag.

Det er i dette området at fylkesrådmannen foreslår at det bygges ny skole. Deler av småbåthavna må da trolig fylles igjen. Stranda fjordsenter (bak i midten av bildet) og Sjølyst (skjult bak) må trolig rives, mens Landgangen (til høyre) trolig berger.  Foto: Knut Inge Blix Furuseth

Nyheter

Fylkesrådmannens forslag om å bygge ny skole på havna i Vanvikan fikk 12 av 15 stemmer.