Ny videregående skole i Indre Fosen

- I tråd med det vi har arbeidet for i lang tid i kommunen

Det sier ordfører Steinar Saghaug (H) i Indre Fosen etter at et klart flertall, 12 av 15 representanter, i hovedutvalget for utdanning i Trøndelag går inn for å bygge en ny videregående skole i havneområdet i Vanvikan.

Hovedutvalgspolitikere og byråkrater på tur for å se på tomta for en ny videregående skole i Vanvikan. 

Nyheter

- Dette er en tung sak, og en sak som har preget diskusjonen i lang tid. Resultatet fra hovedutvalget er i tråd med det vi har arbeidet for i lang tid i kommunen. Jeg vil tro at når et så klart flertall gikk for rådmannens innstilling, vil resultatet bli det samme i fylkestinget. Men man skal aldri si aldri før vedtaket er gjort, sier Saghaug.