Dropper parkeringsforbud

Sprengningsarbeidet ved ferjeleiet på Rørvik har gått raskere enn forventet.

Rørvik ferjeleie.  Foto: Alexander Killingberg

Nyheter

Statens vegvesen bygger om og tilpasser kaianleggene i ferjesambandet Flakk-Rørvik for elferjer. En del av prosjektet ved ferjekaia på Rørvik er å utvide parkeringsarealet, og i den forbindelse har det foregått sprengningsarbeid.

Ikke behov

Dermed var parkering forbudt ved ferjeleiet forrige helg. Etter planen skulle parkeringsforbudet også gjelde helgene 14.-15. april og muligens 21.-22. april.

Det vil det ikke være behov for, opplyser Statens vegvesen.

— Vi kom vesentlig lenger med sprengningsarbeidet forrige helg enn vi hadde forventet. Dermed har vi ikke behov for å sprenge kommende helg (14.-15. april) og påfølgende helg (21.-22. april). Følgelig har vi heller ikke behov for parkeringsforbud disse helgene, sier byggeleder Lars Erik Moe i Statens vegvesen i en pressemelding.

Kommende gravearbeider

— Kommende gravearbeider for kummer og overvannsledninger kan avsløre behov for mindre sprengningsarbeider. Slik sprenging får vi i tilfelle samle opp til ei helg etter langhelgene i mai, sier Moe.