Ikke gjør dette

15. april begynner det generelle bålforbudet.

Dekkbrenning på Ørlandet en gang på 1980-tallet. Nå er det strengt forbudt.  Foto: bidrag til «I gamle dager»

Nyheter

- Under snøen ligger det tørre gresset. Den ene dagen kan det være snøsmelting, neste dag kan det være veldig tørt. Det generelle bålforbudet varer fra 15. april til 15. september. Det er et forbud mot åpen ild i skog og utmark, sier brannsjef Johan Uthus i Fosen brann- og redningstjeneste.

Søndag starter forbudet mot opptenning ute i naturen på Fosen.

Likevel er noen typer bål helt greit, mens andre er helt ugreit.

Sikkerheten

Det kanskje viktigste hensynet med tanke på ild ute i terrenget er rett og slett hensynet til sikkerheten.

- Bålforbudet er av hensyn til brannsikkerheten. Der det er etablerte bålplasser som er steinsatt, og i fjæra kan det også være helt greit å tenne opp kaffebål, sier Uthus.

- Og for de som fortsatt går på ski går det an å tenne opp et lite bål på snøen. Det kommer vi ikke til å slå ned på, sier brannsjefen.

- Ikke avfall

Tidligere har brenning av både søppel, bildekk og gammelt trevirke vært relativt vanlig.

Uthus minner om at det ikke er lov å brenne søppel, plast og liknende.

- Impregnert trevirke kan også skape farlig røyk og aske alt etter stoffet som er satt inn. Det skal deponeres og ikke brennes, sier han.

Tettbygde strøk

Det er ikke mye utmark i Ørland kommune.

- Vi har et prosjekt sammen med Ørland kommune for å se på andre konsekvenser av bålbrenning enn selve brannfaren. Det blir ikke lov å tenne opp i tettbygde strøk, sier brannsjefen.

Dyrelivet

Miljørådgiver Harriet de Ruiter i Ørland kommune sier også at kommunen ønsker folk tar hensyn til det rike dyrelivet i kommunen.

- Vi ønsker ikke bål i verneområder og i nærheten til dem utenfor de etablerte bålplassene, sier hun.

Dyre- og fuglelivet skremmes av brann og røyk.

- Det er ekstra viktig å unngå i hekkesesongen, sier de Ruiter.

Sankthans

Det er mange som også forbereder bål til Sankthans-feiringen om våren.

- Det er viktig å melde fra till brannvesenet når man skal tenne opp store bål. Så må vi minne om at brenning av dekk fører til grunnforurensing og farlig røyk. Det er mye bedre å levere dekkene gratis til gjenbruksstasjonen på Kråka, sier Harriet de Ruiter.