Full rulle med planlegging

– Det ligger i kortene at det er mye planlegging og mange møter rett før vi skal gå løs på Kvenndalsfjellet, Harbakfjellet og Geitfjellet, sier Øystein Syltern i Johs. J. Syltern AS.

  Foto: Fosenvind DA

Nyheter

Lederen for entreprenørbedriften i Åfjord er ikke den eneste av de 140 ansatte som har hendene fulle for tida.

– Det er fullt opp å gjøre over hele linja, sier Syltern.

Det første vegstykket skal godkjennes til helga, og etterpå vil det gå slag i slag.

– Vi begynner å arbeide med Kvenndalsfjellet i neste uke, sier entreprenøren.

Imidlertid mener han at de tre nye prosjektene, hvorav Geitfjellet ligger på den andre side av Trondheimsfjorden, ikke vil gjøre at de får det travlere enn de hadde med å ferdigstille Roan.

– Vi har tross alt to fulle somre, sier han.

LES OGSÅ:

Doblet omsetningen på ett år

Åfjord-entreprenøren Johs. J. Syltern AS økte omsetningen fra 285 millioner kroner i 2016 til hele 570 millioner kroner i 2017.


Værgudene

I Roan hadde de en barsk vinter på slutten av prosjektet. Mens entreprenørbedriften var heldig med forholdene under gjennomføringa av fosenvegprosjektet, fikk de vinter så det holdt i Roan.

– Men det er sånt en må regne med, sier Syltern.

Framdriftsplanen i høve de neste prosjektene er også nokså stram, men Syltern mener det skal være handterbart.

LES OGSÅ:

– En voldsom anerkjennelse

Johs. J. Syltern AS skal bygge Kvenndalsfjellet, Harbakfjellet og Geitfjellet vindpark.


Forholdene

Topografien til de to fosenprosjektene, Kvenndalsfjellet og Harbakfjellet, ser på kartet ut til å være utfordrende. Spesielt Harbakfjellet kan, for en lekmann, virke vanskelig å bygge veg i.

– Vi oppfatter det ikke som noe verre en Kvenndalsfjellet. Begge har sine utfordringer, særlig begynnelsen av prosjektet på Kvenndalsfjellet, sier bedriftslederen. Han oppfatter det likevel ikke som noe verre enn mye annet de har gjennomført.

Det er knyttet en del spenning til hvem som vil få jobben med å gjennomføre ombygginga av Liankrysset som skal knytte fylkesveg 733 sammen med den fylkesveg 6318 som går den siste biten mot stigninga opp til Harbakfjellet.

Her skal det gjennomføres vegarbeider som vil berøre 20 dekar grunn. Alt skal stå ferdig våren 2020.

– Det er god tid til å få det på plass ennå, sier Syltern.