Slik blir de nye tunnelene i denne Fosen-fjordarmen

Arbeidet med de to nye tunnelene i Berfjorden i Roan starter etter alt å dømme før jul i år. Arbeidet ventes ferdig i 2020.

Den blå stripen viser den nye veien som skal bygges i Berfjorden i Roan. De røde strekene viser hvor de to tunnelene skal bygges.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

- Veiarbeidet skal etter planen være ferdig i november 2020, sier daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene.