Emil Raaen blir ikke rådmann i Ørland kommune - han blir kommunedirektør

Forslag til ny kommunelov kan få betydning for tittelen til dagens rådmenn, men ikke for stillingsinstruksen.

Emil Raaen er ansatt som ny prosjektleder/rådmann i «nye Ørland kommune».  Foto: Erik Eikebrokk

Nyheter

Regjeringen har levert forslag til ny kommunelov. Der forelås det å endre tittelen «rådmann» til en kjønnsnøytral tittel.