Enstemmig vedtak om hvem som blir rådmann

Fellesnemnda for sammenslåing av kommunene Roan og Åfjord har i dag torsdag ettermiddag gjort vedtak om hvem som skal fylle rollen som rådmann når den nye kommunen trer i kraft fra 1. januar 2020.

Fra venstre: Ordfører Einar Eian (H) i Roan, ordfører Vibeke Stjern (Ap) i Åfjord og rådmann Per Ola Johansen i Åfjord - som også blir rådmann i nye Åfjord kommune. Vibeke Stjern er også leder av fellesnemnda.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Det var to søkere til stillingen: dagens rådmann Roy-Bjarne Hemmingsen i Roan kommune og dagens rådmann Per Ola Johansen i Åfjord.

LES OSGÅ: Nå skal det avgjøres hvem som blir rådmann i den nye kommunen ...

I tråd med vedtaket gjort i partssammensatt utvalg, ble det i fellesnemnda enstemmig vedtatt at Per Ola Johansen får stillingen som rådmann. Det ble også enstemmig vedtatt en arbeidsavtale med Roy-Bjarne Hemmingsen, om et engasjement i rådmannens stab i den nye kommunen.

- Han får en viktig rolle i forhold til å få alle funksjoner til å fungere i den nye kommunen, forklarer ordfører Einar Eian (H) i Roan og ordfører Vibeke Stjern (Ap) i Åfjord. Sistnevnte er også leder av fellesnemnda.