Sammen under faner og flagg

Ordfører Vibeke Stjern og stortingsrepresentant Jorodd Asphjell tok forsamlinga gjennom den politiske situasjonen både lokalt og nasjonalt.
Nyheter

Med 22 medlemmer tilstede ble «Nye» Åfjord Arbeiderparti stiftet 6. mars 2018. Det nye partilaget er resultatet av en sammenslåing av Roan Arbeiderparti og Åfjord Arbeiderparti. Som kjent vil den nye kommunen bli hetende Åfjord, og dermed gir navnet på lokallaget seg sjøl.

– Sammenslåinga har gitt oss flere dyktige tillitsmenn å velge mellom, sier Arne Nervik. Han er sekretær i det nye styret.

Føre var

Kommunene skal ikke slås sammen før 1. januar 2020. Dermed kan det virke litt forhastet når lagene slår seg sammen allerede nå.

– Dette skjer nå fordi nominasjonslisten til kommunevalget 2019 må være klar senest 1. desember 2018, forklarer Nervik.

Sammen med seg i styret har han leder Hartly Thun fra Åfjord, nestleder Stian Skjærvik Hansen fra Roan og kasserer Bjørn Hosen fra Åfjord. Styremedlemmer er Gro Kristiansen fra Åfjord, Edna Skjervø fra Roan og Faten Faran fra Åfjord.

Politiske saker

På Årsmøtet ble det utenom vanlige årsmøtesaker også behandlet ei uttalelse fra Hitra Arbeiderparti om arealavgift/produksjonsavgift innen havbruk som Åfjord Arbeiderparti ga sin støtte til. Et innspill fra Indre Fosen om pelsdyrnæringa ble også støttet.

Regioninndeling i Trøndelag Arbeiderparti ble også behandlet.

– Vi i Åfjord Arbeiderparti støtter forslaget om at Hitra, Frøya og Heim kommmune går sammen med den gamle region 1 som besto av Fosenkommunene. Som innspill til valgkomiteén i Trøndelag Arbeiderparti, foreslår vi at Anne Marit Mevassvik fortsetter som leder, opplyser Nervik.


 

 

Høyre-lag fattet historisk vedtak

Under en nylig samling ved Fosen Fjordhotell i Åfjord sentrum, fattet Roan Høyre og Åfjord Høyre et historisk vedtak.Språkrådet går for Åfjord

Språkrådet mener Åfjord er det beste kommunenavnet på nye Åfjord-Roan kommune.

 

Meninger

«Problemet er snarere at han anser intensjonsavtalen som en slags buffet, der punktet om videregående skole paradoksalt nok er brokkolien han ikke vil ha»

«Dessverre er Miljøpartiet de Grønnes Vegard Heide mer opptatt av å fortsette svertekampanjen mot administrasjonen og politisk ledelse, enn å innrømme at han og hans meningsfeller ikke har fulgt med i timen», skriver leder i Indre Fosen Høyre, Daniel Lyngseth Fenstad i dette leserinnlegget.

 

- Dristig og ikke åpne for muligheten til én kommune

Arbeiderpartiet i Indre Fosen føler at forslaget som ble vedtatt angående sammenslåing til én Fosen-kommune sist torsdag blir forsøkt vridd bort fra dets faktiske innhold.