Ungdomsråd og elevråd går for ulike skolenavn

Byggingen av barneskolen som skal erstatte Hårberg skole pågår for fullt. Elevrådet ved Hårberg skole og Ungdomsrådet i Ørland kommune går for ulike skolenavn.

Ungdomsrådet i Ørland kommune og elevrådet ved Hårberg skole, som erstattes av den nye skolen, går for ulike skolenavn.  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

«Ungdomsrådet foreslår med bakgrunn i innkomne forslag og uttalelse fra elevrådet ved Hårberg skole følgende innstilling til formannskapet i saken: Bjelke barneskole», heter det i vedtaket Ungdomsrådet i Ørland kommune gjorde om navn på den nye barneskolen i kommunen.