Overrasket med en stor sjekk

To damer og en kar fra tidligere HLF Bjugn besøkte Vallersund Gård med en overrekkelse til landsbyen. – Jeg synes dette var et stort beløp, sier Dag Balavoine fra landsbyfellesskapet.

De tre representantene for hørselslaget som møtte var Tove Wasskog Lysøbakk, tidligere leder i HLF Bjugn, Velaug Schancke tidligere kasserer i HLF Bjugn og Roy Jønsson. Yngvill Elvira Huus Rønning tok imot den symbolske sjekken og takket på vegne av landsbyen.  Foto: Snorre Berg

Nyheter

HLF Bjugn, i dagligtale omtalt som hørselslaget, ble i 2017 slått sammen med HLF Ørland til HLF Bjugn-Ørland. HLF Bjugn satt da med en forholdsvis større egenkapital enn HLF Ørland, som hadde ligget i dvale en stund. Årsmøtet bestemte da å sette av kr 50 000 kroner til et godt formål i Bjugn før sammenslåinga.