– Politiet gjør en god jobb med å gjennomføre reformen

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å evaluere politireformen. Difi har nå levert sin statusrapport for 2017.

Illustrasjonsbilde.  Foto: NTB scanpix

– Arbeidet går i henhold til planen, sier Justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug (Frp).  Foto: NTB scanpix

Politireformen
  • Antall politidistrikter reduseres fra 27 til 12. Store operasjonssentraler skal gi bedre betjening.
  • Antall tjenestesteder reduseres. Det blir flere enn politianalysens anbefaling om 210 steder, men det er ikke satt noen nedre grense. I dag har politiet 354 tjenestesteder.
  • Minst 90 prosent av innbyggerne i et politidistrikt skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste lensmannskontor eller politistasjon. Minst én dag i uken skal det være mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor kontortid.
  • Krav om responstid ved ordinære hendelser.
  • 95 prosent av alle anrop til 112 skal være besvart innen 20 sekunder.
  • Nettløsninger for publikum og mer mobil teknologi.
  • Tett og nært samarbeid med kommunene og bredere rednings- og beredskapssamarbeid.
  • Kilde: Justisdepartementet (©NTB)
Nyheter

– Rapporten slår fast at politiet gjør en god jobb med å gjennomføre reformen slik det er bestemt. Arbeidet går i henhold til planen, sier Justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug (Frp) i ei pressemelding.

LES OGSÅ:
* I framtida kan Fosen-politiet komme oftere hjem til deg -Fosna-Folket
* Nå må du til Brekstad for å ordne pass -Fosna-Folket
* Sammenslåingen av lensmannskontorene er utsatt -Fosna-Folket

Fosen

Politireformen er i sluttfasen på Fosen. 1. juni blir gamle Leksvik kommune og Roan kommune formelt innlemmet i Fosen lensmannsdistrikt. Nye Fosen lensmannsdistrikt vil da bestå av Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan og Indre Fosen kommune. Distriktet vil ha tre kontor: Brekstad, Rissa og Åfjord. Bemanningsplanen for kontorene i Rissa og i Åfjord er nå satt. I Åfjord blir det to tjenestemenn til forebyggende arbeid og patrulje, mens det i Rissa blir fem tjenestemenn med én etterforsker og fire til forebyggende arbeid og patrulje.

Osen kommune vil fra 1. juni gå inn under Namdal lensmannsdistrikt.

LES OGSÅ: Fikk HB-apparat i gave av politiet -Fosna-Folket

– Befolkningens tillit har økt

At reformarbeidet går i henhold til planen, skyldes ikke minst at ansatte i politiet er lojale og opptatt av samfunnsoppdraget. Politiet har i 2017 tatt betydelige skritt, framholdes i meldingen som er sendt ut. I tida fremover skal etaten videreutvikle og iverksette nye arbeidsmetoder og verktøy i politiet.

– Til tross for store endringer har befolkningens tillit til politiet økt i 2017. Det er positivt og motsatt utvikling av det vi har sett i land som Danmark og Sverige. Det kan alle som jobber i politiet være stolte av, sier Listhaug.

Uro

Rapporten gir en vurdering av reformarbeidet så langt, samt noen råd om det videre arbeidet. Den er basert på intervjuer, både med ledere og medarbeidere i politiet og med politiets samarbeidspartnere i kommunene, supplert med spørreundersøkelser og dokumentstudier.

– Det er naturlig at det er viss uro når man gjennomfører så store endringer som politiet nå opplever. Derfor er det spesielt gledelig at den siste medarbeiderundersøkelsen i politiet viser at nesten ni av ti medarbeidere er stolte over å jobbe i politiet. Det viser at vi er på riktig vei, sier Listhaug.