– Skal ha fokus på å rette opp i helseutfordringene i Trøndelag

Sist uke ble fylkeslagene for Helsepartiet nord og sør slått sammen til Helsepartiet Trøndelag.

Det nye Helsepartiet Trøndelag har et styre som fungerer som et kollegium og består av leder Frank Robert Hokstad (selvstendig næringsdrivende fra Trondheim), nestleder Oluf D. Røe (kreftforsker og onkolog, Trondheim) og styremedlemmene Inger Helene Jørgensen, Trude Frengen og Theis Huldt-Nystrøm.  Foto: Privat

Nyheter

– I 2018 vil Helsepartiet utarbeide eget fylkesprogram for Trøndelag, med fokus på å rette opp i en del av de helseutfordringene fylket har, sier Lise Askvik, leder av Helsepartiet.

Slo sammen

På årsmøtet til Helsepartiet Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag på Hell ble Helsepartiet Trøndelag stiftet. Helsepartiet ble stiftet som nasjonalt parti 8. februar 2017 og stilte til stortingsvalg åtte måneder senere, høsten 2017. Med over 10.000 stemmer var partiet det nest største av de små partiene på landsbasis.

Det nye Helsepartiet Trøndelag har et styre som fungerer som et kollegium og består av leder Frank Robert Hokstad (selvstendig næringsdrivende fra Trondheim), nestleder Oluf D. Røe (kreftforsker og onkolog, Trondheim) og styremedlemmene Inger Helene Jørgensen, Trude Frengen og Theis Huldt-Nystrøm.

«Skape mer og bedre helse»

I ei pressemelding Helsepartiet arbeider for en høyere prioritert helsesektor – ressursmessig, etisk, juristisk og med en mye sterkere forankring til kjerneoppgaven; å skape mer og bedre helse. Videre framholdes i samme medling:

«... Helsesektoren er skattebetalernes helseberedskap, og i dag rammes helseansatte, pårørende og pasienter av systemfeil vi ikke kan fortsette å tillate oss. Tilstanden og tilbudet i helsesektoren spenner i dag fra det brilliante, via det akseptable til det grovt ulovlige -avhengig av pasientens alder, geografi, diagnose og om man har pårørende som slåss for seg. Europas rikeste land har i dag den sykeste befolkningen og blant de lengste sykehuskøene (9,5% av arbeidsstokken mellom 18 og 67 år er ufør og vi har de høyeste sykmeldingstallene). Helsepartiet mener at Norge kan bedre. Vi har råd til å prioritere helse høyere, det er politisk vilje som mangler. Den viljen vil vi være med å presse frem.»