I kveld skal et slikt monster på veien i Fosen

Nå er det bekreftet: Den store trafo-transporten fra Monstad i Åfjord til Hofstad i Roan vil skje i kveld tirsdag.

Bilde fra et tilsvarende transportoppdrag av en trafostasjon.  Foto: Statnett

Prosjektet Namsos-Surna:

Namsos-Åfjord/Surna-Snilldal

180 km 420 kV kraftledning

Fire nye transformatorstasjoner i Hofstad, Åfjord, Snilldal og Surna

Mindre utvidelse av Namsos transformatorstasjon

Oppstart mai 2016

Planlagt ferdigstillelse i løpet av 2019

Estimert kostnad 3,4-3,7 mrd.NOK

 

Åfjord-Snilldal

71 km 420 kV kraftledning

7 km undersjøisk strømkabel

Planlegges ferdigstilt senest i 2028

Estimert kostnad 1,9-2,7 mrd. NOK

 

Kilde: Statnett

Vindkraftutbyggingen
 • Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Prosjektet omfatter fire vindparker på Fosen, én i Snillfjord og én på Hitra.
 • Fosen Vind DA, som er et joint venture-selskap, skal eie vindparkene. Statkraft vil eie 52,1 prosent av selskapet og ha ansvaret for utbyggingen av vindparkene. TrønderEnergis eierandel er 7,9 prosent. Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW, har kjøpt de resterende 40,0 prosentene av selskapet av Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).
 • Prislappen er på om lag 11 milliarder kroner. 2/3-deler av kostandene er knyttet til selve vindturbinene. Det resterende omfatter blant annet anleggsveier med mer.
 • Anleggsarbeidene med Roan vindpark startet rundt 1. april 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020. De første vindmøllene vil bli levert og montert i 2018.
 • Prosjektet vil ifølge Statkraft produsere 3400 GWh fornybar energi i året når det står ferdig. Dette tilsvarer det årlige forbruket til rundt 170.000 husstander.
 • Totalt anlegges 181 kilometer anleggsvei i tilknytning til de fire vindparkene på Fosen.
 • Roan vindpark vil tilknyttes ny sentralnettstrafo på Hofstad. Storheia vil tilknyttes ny sentralnettstrafo i Åfjord. Kvenndalsfjellet og Harbakfjellet vil få felles nettilknytning til Hubakken i Åfjord.
 • Mottak for logistikk blir i hovedsak på havneområdet på Monstad. Der har Åfjord kommune satt av areal på 30 dekar til formålet. I tillegg bygges det ny kai på det lokale Aunskjæret.
 • Konsesjonen til utbyggingen ble gitt i august 2013, men ble senere skrinlagt grunnet manglende lønnsomhet.
 • Kraftselskapene og Statnett kunngjorde senere en ny utredning av prosjektet basert på nye forutsetninger, blant annet adgang til å bygge en større andel av prosjektet nord for Trondheimsfjorden, der vindressursen er større og gir forbedret lønnsomhet.
 • Kilder: Fosna-Folket, NTB, Åfjord kommune og Statkraft
Nyheter

Før helga, da Fosna-Folket sist skrev om saken, ble det tatt forbehold om ikke minst været for når monster-oppdraget skulle utføres.

LES OGSÅ:
* Gigantiske trafo-transport blir trolig gjennomført kommende uke ...
* Snart starter vindturbin-transportene -Fosna-Folket
* I god rute med den første store trafostasjonen -Fosna-Folket

– 18.30 fra Monstad

– Transporten vil starte tirsdag klokka 18.30 fra Monstad i Åfjord, bekrefter kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett.

Transformatoren er produsert i Kroatia. Det har blitt fraktet med tog til Schiedam i Nederland, som er en del av storbyområde i Rotterdam. 

– Selve transformatoren veier 223 tonn, men inkludert kjøretøyer og henger snakker vi om totalt 421 tonn som skal på veien. To – tre lastebiler vil bli benyttet til å gjennomføre denne transporten, som vil måle hele 72 meter i lengden, forklarer Hagerup Nilson.

– Det vil være politieskorte med, og det vil bli sørget for at andre trafikanter jevnlig slippes forbi, sier kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett.  Foto: Terje Dybvik

 

– Politieskorte

Det er i den nye trafostasjonen på Hofstad i Roan at transformatoren skal monteres. Fra Monstad vil trekket følge fylkesvei 715 opp Norddalen, over Momyra og avslutningsvis over Lonin i Roan. For å sikre bar asfalt og best mulig veiforhold, er fylkesvei 715 blitt høvlet og saltet de siste dagene.

Det er beregnet at hele transporten vil bli gjennomført i løpet av fem-seks timer. Kjøretøyene vil holde maksimalt 20 kilometer i timen.

– Det vil være politieskorte med, og det vil bli sørget for at andre trafikanter jevnlig slippes forbi, sier Martha Hagerup Nilson.